baner

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc i ochronę prawną w zakresie różnych gałęzi prawa, jak np. prawa cywilnego czy administracyjnego.

Oferta kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych oraz sporządzanie pism i pism procesowych:

 • pozwy
 • apelacje
 • odpowiedzi na pozwy lub apelacje
 • odwołania od decyzji (np. wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe czy ZUS)
 • wnioski (np. o stwierdzenia nabycia spadku czy o nadanie klauzuli wykonalności)
 • wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 • wezwania do zapłaty
 • projekty umów
 • skargi (w tym do WSA)
 • sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty
 • zażalenia ( np. na postanowienie sądu o zatrzymaniu dokumenty prawa jazdy)
 • wypowiedzenia, odstąpienia czy rozwiązanie umów
 • oświadczenia, podania, prośby, wyjaśnienia itp.

Sprawdzanie umów pod kątem zabezpieczenia interesów klienta, jak np.:

 • umów przedwstępnych i przyrzeczonych kupna albo sprzedaży nieruchomości,
 • zawartych z operatorami dostarczającymi różnorakie usługi luz zawieranych z kontrahentami firm czy wykonawcami zleceń lub dzieła dla osób fizycznych.
 • badanie podstaw rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pomoc w polubownym rozwiązaniu zaistniałego problemu – osiągnięcie ugody.